Refobaptisten

Hieronder mijn column in De Wekker van afgelopen vrijdag

Refobaptisten

De refobaptisten zijn ook op Urk geland. Na een gemeente in Overberg, moest er ook een op Urk komen. De website vermeldt eenvoudigweg: ‘De Reformatorische Baptistengemeente Urk is ontstaan vanuit een verlangen om als gemeente samen te komen op Urk.’ Alsof het gaat om een witte vlek voor de verkondiging van het evangelie, die wel een kerkplanting kon gebruiken. Niet in Noord-Holland of Noord-Brabant, niet in Utrecht – nee, op Urk moet dit nieuwe initiatief gestalte krijgen.
Terwijl zo ongeveer heel christelijk Nederland zich bezighoudt met de vraag hoe we de seculiere medemens kunnen bereiken en er generaties opgroeien zonder God en kerk, begint er of all places op Urk een nieuwe kerk. Opdat het hartje van de biblebelt ook bereikt worde met het evangelie. Het doet denken aan een soort kerkelijke kaapvaart: je zoekt de plek op waar toch al de meeste christenen zijn, om daar wat van het ‘marktaandeel’ af te snoepen.
De voorganger van de eerste samenkomst van de refobaptisten is een oude bekende: Jacques Brunt, de voorzitter van stichting HeartCry. Deze stichting opereert ook vrijwel uitsluitend in de biblebelt. Ze was gericht, zei men, op herleving in de gevestigde (reformatorische) kerken, niet op het stichten van een eigen kerk. Men wilde de verdeeldheid overstijgen. Is dat nog geloofwaardig? Nog afgezien van de doopvraag: de verbrokkeling in christelijk Nederland wordt er niet minder door. Dat is treurig.

Relativeren?

Opvallend bij veel ‘refobaptisten’ is de relativerende toon over de betekenis van de doop. Men stelt bijvoorbeeld: Waarom zou je zo’n punt maken van het verschil tussen kinderdoop en geloofsdoop, als in het buitenland bijbelgetrouwe christenen elkaar over deze grens heen herkennen? Dat is ook zo. Maar die relativering klinkt wel merkwaardig bij mensen die om hun doopvisie een eigen gemeente begonnen zijn.
Laten we niet doen alsof er niets op het spel staat: wie zich laat overdopen, zegt dat zijn eerdere doop kennelijk onecht was, want er kan maar één doop zijn. En er kan wel gezegd worden dat kinderen bij Jezus welkom zijn, maar in Gods verbondstrouw door de geslachten heen zijn ze kennelijk niet opgenomen.
Natuurlijk roept dat altijd weer de reactie op: maar Bunyan en Spurgeon waren ook baptisten – en wat kunnen we veel van hen leren. Uiteraard, maar dat betekent toch niet dat ze in elk opzicht gelijk hadden?
Laten we elkaar niet verketteren, maar laten we ook niet wegmoffelen dat het wel degelijk ergens om gaat.
 

35 gedachten over “Refobaptisten”

 1. U eindigt uw blog met ; laten we elkaar niet verketteren…
  maar respect naar de ref baptisten mis ik wel…
  Jammer! Heeft u al met ze gesproken?

 2. Hoi Arnold, dat is stevige taal. Volgens mij iets te stevig en wat mij betreft ook wat ongenuanceerd. Er is een diepe nood in de zo genoemde gevestigde kerken, hoe je het ook wendt of keert. Je gaat hier wat mij betreft behoorlijk aan voorbij en focust je volledig op 1 onderwerp: de doop. Je beweert dat ‘deze mensen’ de doop zouden relativeren, terwijl vaak juist dit onderwerp bij veel van hen een jarenlange worsteling betekend.
  Wat we in elk geval van Bunyan en Spurgeon kunnen leren is dat ze ook niet pretendeerden in elk opzicht gelijk te hebben. Wellicht is het relativeringsvermogen hierin ook iets van de relativering die je proeft bij de mensen waarover je in dit artikel in harde bewoordingen spreekt. De reden van veel onderlinge verkettering is de illusie bij veel mensen dat zij zowel de capaciteit als het alleenrecht hebben op de waarheid ten aanzien van de interpretatie van het woord van God. Beide zijn mijns inziens misplaatst.
  De bewoordingen die je kiest in je artikel als het gaat over ‘afsnoepen van marktaandeel’, ‘kerkelijke kaapvaart’ en ‘het hartje van de biblebelt’ vindt ik wat giftig en niet in lijn met de afsluiting van je artikel om elkaar niet te verketteren. Wat mij betreft hoeven we ook niets weg te moffelen. Een open dialoog lijkt me prachtig op zijn plaats, wat mij betreft is het onderwerp ‘de nood in eigen kerk’. Hoe die kerk heet is wat mij betreft van minder belang.

 3. Het is niet zaligmakend dat je in een kerkelijke omgeving opgroeit, of in de Bible Belt woont. Het gaat om een zaligmakend geloof in de Here Jezus Christus, dat je in Hem in leven en dood hebt leren vertrouwen. Iedere extra kerk of gemeente waar dat gebracht wordt en waar mensen tot een levend geloof kunnen komen is welkom, lijkt me. Zelf heb ik er als ‘Reformed Baptist’ voor gekozen om me bij een gevestigde PKN kerk aan te sluiten, maar dat dan ook omdat deze gemeente genoeg ‘ruimte’ bood. Sterker nog, ik zou wel durven zeggen dat ik er heen ‘geleid’ ben. Daarmee kan niet opeens alles of geeft men de eigen theologie op, maar men reikt dan wel door de druppels van het doopwater heen elkaar de broederhand. Afgunst omdat mensen buiten de reguliere kerk om tot bekering komen, lijkt me een zeer gevaarlijke valkuil voor de gevestigde orde. De wedergeboorte en bekering zijn en blijven een groot wonder; misschien nog wel groter als je altijd met de boodschap opgegroeid bent en deze dan toch opeens door God’s genade landt. Daar heb je als ‘Bible Belter’ echt geen recht op hoor….

 4. Kijk even naar wat er in Urk allemaal aan de hand is, er zitten momenteel 4 Urker jongemannen in de gevangenis voor moord, talloze verslaafden, huiselijk geweld, gedogen van “goddeloos”gedrag ook in refokringen. Urk laat geen stijgende lijn zien in christelijke zin. De kinderdoop geeft klaarblijkelijk geen garantie voor redding. Dan moet er toch blijkbaar iets anders gebeuren in dit dorp (en daarbuiten). Daar kun je je ogen voor sluiten en zeggen: “iedereen doorlopen, niks aan de hand.”of gewoon erkennen dat kerkje spelen blijkbaar niet genoeg is om de wereld buiten de deur te houden.

 5. Waar maken we ons druk om.De wereld staat in brand.Onze broeders en zusters worden gedood om wille van de Naam van Onze HEILAND.En wat doen wij?U raadt het al,de discussie over de doop.Broeders en Zusters,het is OORLOG!Is dit de goede strijd,strijden?

 6. Ben het met sterk eens , misschien moet ds Huigen zich ook eens realiseren dat deze mensen vaak in hun vroegere eigen gemeente helemaal niet vrij zijn. Degene die uit overtuiging hun kindje niet laten dopen, mogen niet aan het avondmaal deelnemen!
  Dus uiteindelijk zegt de kerk zelf, wij kunnen geen gemeente meer met jou zijn, als je niet naar ons luistert! Misschien niet met woorden , maar wel met daden. Uiteindelijk kan de kerk niet heersen over de gewetens van de mensen en zijn we zelf verantwoordelijk om te luisteren naar Gods stem. En soms denk ik, waar maakt men zich druk om, er is uiteindelijk maar een gemeente van Jezus Christus!

 7. Zou Jezus dit stuk ook geschreven hebben?
  Naar mijn inziens niet…
  duidelijk een stuk geschreven vanuit een religie niet vanuit een geloof…

 8. Alle reacties hierboven ten spijt, het gaat in dit artikel nu eenmaal over de refo-baptisten. Juist omdat de wereld in brand staat is het belangrijk te wijzen op de Zaligmaker en hoe je redding kunt vinden. Kinderen mogen en dienen te worden ingesloten in het verbond. Dat is nu redding. Verder is het inderdaad zo dat de zichzelf benoemde refo-baptisten beter kunnen aansluiten bij de al bestaande kerken. Het is de omgekeerde wereld nu. In de kerken op Urk klinkt de blijde boodschap van redding en behoud. Het kostelijk evangelie klinkt al jaren van de kansels op Urk. Het lijkt wel een onuitputtelijke bron van Gods trouw. MAAR het is niet voldoende volgens deze mannen. WAAROM? Was er geen plaats in de kerkelijke herberg? Als deze mannen achterom kijken en ze benoemen eerst hun eigen zonden (wat ze ongetwijfeld ook doen) dan was er geen reden om uit te treden. Dan waren ze gebleven, om te verkondigen de blijde boodschap van vrije genade. En als ze dan nog tijd over hadden, dan konden ze gaan evangeliseren op de haven…
  Ik denk dat sommige mensen persoonlijke motieven hebben om deze weg in te slaan. Misschien werden ze niet meer gehoord in hun eigen gemeente. Maar waarom werden ze dan niet gehoord. Was hun gestalte misschien te prominent. Werd hun ego te groot voor hun eigen kleine kring? Het is voor mij en anderen een belangrijke les om te trekken. Krijgt iedereen de aandacht die hij/zij vraagt of verdient? Is het zo dat we mensen die te veel ‘zeuren’ geen genoeg aandacht schenken. Refobaptist broeder en zuster, als ik (wij) misdaan hebben, dan wil ik persoonlijk en plaats vervangend schuld belijden en u vragen terug te keren naar waar u vandaan komt. Als u dat niet meer kunt of wilt dan zou ik u willen vragen om u naam te veranderen in babybaptisten. Baptist als baby is toch de beste weg, de weg ter zaligheid. Groetenis, Gerrit

 9. Afgezien dat ik het er helemaal mee eens ben: #mensen die reageerden op de stijl: dit is een column, c.q. blog. Daarin worden dingen weleens scherp gesteld. Bij de naam genoemd. Daar is het een column voor!

 10. Arnold Huijgen…bent u een kind van God??
  Vertel daar eens iets over..
  Dat moet u toch duidelijk kunnen zeggen.
  Of weet u het zelf nog niet wie God is.
  U heb een religie met Hem? Als u een waarachtige relatie heb met God dan hoor ik dit graag van u..
  Maar als u het niet kan vertellen zwijg dan over het leven van iemand die wel weet wie God is..

  1. Beste Gerrit2,
   Beste Gerrit, baptist als baby is de beste weg tot zaligheid?
   Sorry, maar volgens mij is geloof in de gekruisigde Heere Jezus Christus, de beste weg tot zaligheid!
   Ik ken helaas maar al te veel mensen die als kind gedoopt zijn, en toch geen gelovigen zijn.
   En je zegt, het gaat in dit artikel nou eenmaal over de refo baptisten, maar is er al met hen gesproken? Hoe kun je nou oordelen over hun motieven, als je niet eens met ze spreekt!
   En terug keren zeg je, weet je dat er dan wel een soort van schuld erkenning gevraagd word? En hoe kun je nou schuld belijden als je juist vanuit geloofsgehoorzaamheid handelt?
   Laten we liever voor elkaar bidden, en ik ben een keer daar geweest, en kan je vertellen dat er gebeden werd voor alle gemeenten op Urk waar de bijbel opengaat! Is dat andersom ook zo?

  2. Nu zijn er 18 a 19 verschillende soorten kerkgemeenschappen op urk, zou er nou niet 1 van al deze aansluiten bij de gedachte van deze jongens???
   Vreselijk dat er weer een gedachte bij komt daar gaat onze geloofwaardigheid als bible belt

 11. Beste Helena,
  Waar je je reactie mee begint is inderdaad zo. Het komt er op aan dat je gelooft in de gekruisigde Heere Jezus.
  Ik ben ook niet iemand die spijkers op laag water zoekt. Uiteindelijk vergaderd God Zijn kinderen overal vandaan. En ook Nederland slaat Hij niet over. God is een waarmaker van Zijn woord.
  Je schrijft ook over het feit of er gesproken is met hen. Nou nee om eerlijk te zijn. Ik volg de handelingen die ze zelf wereldkundig maken. Ik lees wat ze schrijven (Urkerland o.a).
  Uiteindelijk zouden alle christenen zich moeten vernederen en verenigen. Niet kerkelijk individualiseren. Zoek de eenheid.
  Ik raak nu een teer punt denk ik maar dat heb ik er wel voor over.
  Een ketting bestaat uit 2 einden. Links en rechts. Die raken elkaar. Ook in het kerkelijk leven is dat zo. Je hebt zwaar en licht. Die uitersten die raken elkaar. Voor de een is aan het avondmaal gaan ‘not done’. Juist het tegenovergestelde is een teken van ware godsdienst. lijkt het soms. De andere heeft het telkens over overdoop en geloofsdoop en eindigen vaak op een punt daar waar het menselijk verstand leidend is. Gelukkig is er ook een andere weg. Die heb je zelf al genoemd.
  Juist de mensen die uit deze 2 tradities komen zijn op drift geslagen lijkt het. Het gaat vaak over gevoel en over het ‘er aan toe’ zijn.
  Ik zie mensen voor mij die het in hun eigen gemeente niet meer uithouden op zoek zijn naar herkenning. Juist mensen die te vuur en te zwaard gestreden hebben voor hun eigen kerk en tradities. Juist mensen die een ander de maat namen, omdat ze kerkelijk anders dachten. Dat kan veranderen uiteraard, maar gooi dan niet het kind met het badwater weg. Kinderdoop is gelukkig voor iedereen beschikbaar. En het is inderdaad een praktische geloofsweg van ouders. Van ouders die zeggen; ik kan het niet Heere, maar wilt u het doen’.
  Baptist is een prachtig woord Helena, echt waar.
  Broederlijke groet, Gerrit

 12. Zeer eens met de columnist. Het moge dan wrang dan om over dit onderwerp te gaan discussiëren in deze tijd waarin de wereld in brand staat, maar het gevaar is wel reëel. In meerdere gebieden, onder anderen de Krimpenerwaard, is deze rare en gevaarlijke beweging actief. Doel: mensen losweken van de kerk en inkapselen in een eng clubje. Alleen een sekteleider ontbreekt er nog aan.
  Stichting HeartCry wordt op steeds duidelijker manier ontmaskerd.
  Is het dan bij de reformatorische kerken allemaal 100% pais en vree? Neen het, integendeel. Maar ergens zijn we ook, hopelijk, gewoon Nederlandse, nuchtere protestanten die ons niet te snel laten meevoeren met allerlei wind van leer, gepresenteerd door schreeuwende ego’s met een eigen personal YouTube kanaal en website.
  Maar als je het nu goed bedoeld en je zegt Bijbelse dingen, dan is het toch goed? Wederom: nee, daar waarschuwt Jezus zelf voor in duidelijke bewoordingen: ”Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!”
  Ik wens een ieder voldoende afstand toe tot HeartCry en Gezegende, onvergetelijke Kerstdagen.

 13. Wat is er nu precies aan de hand. Ergens zijn er mensen in een gemeente die een andere zienswijze hebben gekregen over de doop. Er ontstaan voor- en tegenstanders. Beide beroepen zich op de Bijbel. Nu heeft deze kerk naast de Bijbel ook andere belijdenis geschriften opgesteld. Deze belijdenis geschriften zijn zo belangrijk dat als je daar tot ouderling of diaken gekozen wordt deze geschriften moet ondertekenen. In deze geschriften is geen ruimte om de andere zienswijze te accepteren. Integendeel de andere zienswijze wordt daarin scherp veroordeeld. Uiteindelijk zullen deze mensen een nieuwe gemeente moeten gaan zoeken of zelf een gemeente gaan stichten. Veel van deze mensen doen dat met pijn in het hart. Als er dan een theoloog spreekt over “marktaandeel af te snoepen”, dan begrijp hij er echt niets van wat het is om je mede broeders en zusters te moeten verlaten. Je kan dan wel verwijten maken maar zorg er dan eerst voor dat je, je alleen commit aan de Bijbel en niet aan belijdenis geschriften hoe mooi ook bepaalde zaken zijn omschreven. Dus Arnold dit zijn krokodillen tranen. Dit is de juridische kant van de zaak. Maar er is wel iets aan de hand! Toen ik 25 jaar om dezelfde zaak geleden mijn CGK gemeente, tegen mijn zin in, moest verlaten ging dat allemaal nogal geruisloos.
  Nu, en dat vind ik positief wordt er steeds meer openlijk in de gemeenten over gesproken. De verdediging vanuit de CGK wordt steeds zwakker. Het hoor bij de CGK steeds minder de stelling dat de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. Daar ligt toch de basis van de verbonds theologie?

 14. Beste mensen,
  Allereerst bedankt voor alle reacties. Die gaan alle kanten op, zodat ik onmogelijk op alles kan reageren. Op een enkele reactie wil ik ook helemaal niet reageren. Toch waag ik een poging.
  1. De kinderdoop betekent niet automatisch redding, zegt Gerrit o.a. Dat heb ik ook niet beweerd. Helaas is dat een karikatuur van de gereformeerde leer.
  2. Natuurlijk heeft de kerk niet de plaats van Israël ingenomen, @meijerelim. Dat is dan ook niet de basis van de verbondstheologie. Ik nodig u uit om eens na te gaan, welke gereformeerde theoloog dit eigenlijk heeft beweerd. De verbondstheologie benadrukt wel sterk de eenheid van Oud en Nieuw Testament. De God van Israël is ook onze God.
  3. Over de stijl die ik hanteerde. Zoals @GijsbertWolvers opmerkt: het ging hier om een column en daarbij past een stijl waarin je bewust dingen net even wat scherper neerzet. Bijvoorbeeld om reactie uit te lokken. Dat lijkt in dit geval redelijk geslaagd…
  4. Verschillende mensen onderstrepen eerder wat ik bedoelde te zeggen: laten we niet doen alsof het nergens over gaat.
  5. Aan de inhoud: de vraag naar kinderdoop of grootdoop, ben ik in deze column helemaal niet toegekomen. Dat vraagt een afzonderlijk artikel. Maar ik wilde het in deze column juist hebben over mensen die het nota bene op hun hart krijgen om of all places op Urk wat nieuws te gaan beginnen en die vervolgens over de reden waarom ze wat nieuws beginnen (de doop) relativerend beginnen te spreken. Dan denk ik inderdaad, met verschillende reageerders: de wereld staat in brand – laten we dan alstublieft ons daar op richten.

 15. Ten eerste jammer dat Arnold Huijgen weet dat zijn eerste stukje niet klopte het zijn gewoon Urkers echter Arnold Huijgen wil niet zijn stukje veranderen een excuus zal ten minste op zijn plaats zijn erg jammer je verwachte anders van Arnold .
  We kunnen ons ook afvragen waarom juist in deze tijd er steeds meer mensen tot andere gedachten komen ,eerlijk moeten we ook toegeven dat het geen oproep kraaiers zijn maar vaak broeders en zuster die echt de Bijbel goed lezen en bestuderen en zeker niet tot de rand kerkelijke behoren
  De oorzaak van de geloof doop gedachten is vaak een proces en begint met een andere Israël gedachten voor vele kwam de staat Israël in 1948 als een schok eigenlijk menselijk onmogelijk was tegen alle gedachten van vele mensen in kwam de staat Israël
  En in de jaren erna zien we steeds meer dat God zijn volk niet is vergeten vele dingen zien we gebeuren zoals de woestijn weer bloeien en God door gaat met zijn Volk we zien de hele wereld zich tegen Zijn Volk verzet en uit zijn op de vernietiging van de staat Israël
  Iets wat vele theologen nooit hadden gedacht ,immers vanaf Constantijn was de vervangingsleer al begonnen ,de pasen mocht niet meer gelijk met de Joden de Sjabbat ging van de zaterdag naar de zondag ,zelf leerden onze kerken dat de Joden niet meer het verbondsvolk waren !!!
  wij waren het verbondsvolk immers van het Jodendom was niets meer
  over dus de kerk nam het verbond van Israël over ( hoewel romeinen 9.1-5 duidelijk staat dat de verbonden voor Israël zijn ) en de niet Joden deel krijgen aan het verbond door geloof
  Echter we gaan steeds meer zien dat we fouten hebben gemaakt zo lezen we in ons Doop formulier dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen ,nu zien vele gelovigen het anders, dit klopt niet Immers die in Handelingen 21-20 tot geloof kwamen waren allemaal Joden en besneden en werden ook gedoopt ,nergens lees je dat Paulus zegt dit mag niet immers jullie zijn besneden !!! en nu gedoopt ? ( hieraan is duidelijk te zien dat de doop iets anders is dan de besnijdenis ) zo mag men ook nooit over overdoop praten immers als het toen een teken van het verbond was dan kregen ze twee keer het verbond teken door de besnijdenis en de doop is een doop van een geloofs vandaar dat er staat wie geloofd en gedoopt zal worden. We zien dus dat beide van een totaal andere invulling aan de doop geven en dat mensen die tot geloof zijn gekomen het als een opdracht zien om zich te laten dopen daarom mag men het niet zien als over doop .het zijn twee totaal verschillende dingen
  Wat ik me afvraag waarom kunnen we elkaar niet aanvaarden in liefde !!!
  Immers door andere gedachte over de doop worden we niet behouden
  maar laten we in deze tijd elkaar aanvaarden !!! ,en bezig zijn niet de mensen voor onze kerkelijke gedachten te winnen ,maar mensen de weg naar Jezus te laten wijzen ,
  Jammer dat het stukje van Arnold hier zeker geen goed aan doet

  1. Volgens mij heb ik niet ontkend dat de oprichters Urkers zijn. Dus waar dat excuus precies voor nodig zou zijn?
   Die zogenaamde ‘vervangingsleer’ is een idee uit baptistische kring, waarmee men gereformeerden wil typeren. Ik herken me er niet in, en ik ken geen gereformeerde theoloog die zich er in herkent.

 16. U schrijft: Natuurlijk heeft de kerk de plaats van Israel niet ingenomen.Ik nodig u uit om eens na te gaan, welke gereformeerde theoloog dit eigenlijk heeft beweerd:
  Ik weet niet of u Calvijn als een gereformeerde theoloog ziet maar:
  Johannes Calvijn schrijft
  – ‘Door zijn ongeloof heeft Israël zich de bijzondere zegen van God onwaardig gemaakt’ (Inst. IV, XVI, 13 en 14)
  – ‘Niet gelovende Joden worden door God niet meer tot kinderen van Abraham gerekend’ (n.a.v. Joh. 8:39)
  – ‘Israël is onterfd van de belofte’ (n.a.v. Lukas 1:69)
  – ‘de Joden zijn verworpen’ (n.a.v. Galaten 4:23)
  – de volken nemen de plaats van Israël in’
  – ‘Israël is uit het verbond gevallen, de heidenen komen als het ware op de open plaats’
  -‘de Joden zijn vanwege hun ongeloof uitgesloten, wij nemen hun plaats in’..
  Maar bovenal wanneer we lezen 1 ):
  “Aan ‘geloof’ kent Calvijn een beslissende rol toe. Zoals de volkeren door het geloof worden opgenomen in het geslacht van Abraham, zó plaatst Israël zich door ongeloof buiten het verbond. Het gaat daarbij naar zijn mening om het geloof in Jezus Christus, de Messias van Israël en de Heiland der wereld. Als Joden Jezus dus als hun Messias verwerpen, snijden zich af van het geslacht van Abraham. Betrekken we dat op de gemeenschap van het volk van God, de kerk, die volgens Calvijn uit gelovige Joden en gelovige mensen uit de volken bestaat, dan komen we ook bij Calvijn uit bij de zogenaamde vervangingsleer: na de verwerping van Jezus door de Joden gaat de kerk verder onder de heiden christenen. Nog één niet onbelangrijk punt moet daaraan worden toegevoegd. Omdat de kerk door Calvijn gezien wordt als een gemeenschap van gelovigen, wordt ze tevens gezien als triomferend
  tegenover Joden. De Joden geloven immers niet in Jezus als de Messias. Israël is daarom bij hem en bij de kerk door de eeuwen heen ‘een teken van Gods gestrengheid” Is daarmee in één paar zinnen de kern van de verbondstheologie weergegeven. De verbondstheologie zoals die door Calvijn is gedefinieerd is een opvatting welke uitgaat van
  het volgende: ..als het over de kerk gaat, dan begint de kerk volgens Calvijn al vanaf het begin der schepping. Israël vormt bij hem dus een bestanddeel van de “eeuwige kerk”. Dat heeft als voordeel dat de eenheid van de kerk, van het volk van God, er door wordt benadrukt.
  Tegelijk heeft het een nadeel. Calvijn beschouwt Israël als volk van God in het Oude Testament doorgaans als van een lagere orde dan de kerk zoals die bestaat sinds het nieuwe verbond.

  1. Tja, even googelen laat zien dat deze quotes hiervandaan komen. Het probleem daarmee is:
   (1) Er wordt eenzijdig geciteerd, want de auteur concludeert zelf: “Als we het geheel van Calvijns denken overzien ben ik, ondanks de tegenstijdigheden bij hem tegenkomen, met H.J. Kraus van mening dat Calvijn ‘in de nieuwe tijd de eerste representant is van een Israëltheologie van de kerk, die het gesprek met de Joden in positieve zin aangaat.’8 De reden daarvoor is, dat bij Calvijn ‘Gods verbondstrouw’ het laatste woord heeft.” Kortom, dhr. Meijer citeert eenzijdig. De aangehaalde auteur geeft ook aan dat enkele citaten bij Calvijn ongelukkig kunnen klinken, maar in hun context (vele, vele andere citaten) verstaan moeten worden.
   (2) De auteur gebruikt de term ‘vervangingsleer’, maar die term is dus niet van Calvijn zelf en past ook op geen enkele manier bij het denken van Calvijn. Vandaar ook: de ‘zogenaamde vervangingsleer’. Calvijn heeft niet de vervangingsleer geleerd (overigens blijkt uit het geciteerde stuk dat de auteur daarvan koerst op wat anderen over Calvijn geschreven hebben – dat helpt ook niet).
   (3) Het is gemakkelijk om zo wat bij elkaar te knippen en plakken, maar waarom vindt u het zo belangrijk om gereformeerde theologie die ‘vervangingsleer’ aan te wrijven? Ik hang ‘m niet aan en ik ken geen gereformeerde theoloog die ‘m wel aanhangt. ‘Vervangingstheologie’ is een label om je tegenstanders mee te geven, maar ik ken niemand die zich als ‘vervangingstheoloog’ afficheert.
   Overigens is het goed om te bedenken dat juist in de gereformeerde theologie positieve aandacht voor Israël aanwezig was – bijvoorbeeld bij Calvijn. Maar sinds midden vorige eeuw hebben we in de theologie allemaal meer oog gekregen voor de blijvende betekenis van Israël.
   Voor nu lijkt het me belangrijk om ons te gaan richten op het wonder dat God jaren geleden onder Israël gedaan heeft. Goede avond en gezegende Kerstdagen toegewenst!

 17. We dwalen af mijn inziens.
  Het stuk van de heer Huijgen gaat over het feit over weer een nieuwe kerk stichten op Urk. Kerken genoegd inderdaad. Onze roeping is te evangeliseren en niet om te dopen. Daar hebben we Paulus aan onze zijde. Op Urk wordt dit al uitvoerig gedaan dus ga inderdaad ergens anders aan de slag waar geen kerken zijn. Genoeg mogelijkheden in Nederland.

  1. Geachte heer Huijgen,
   Ik maakte geen karikatuur van de gereformeerde leer. Ik ben bijna mijn hele leven gereformeerd geweest. Ik zie wel uw neiging om de karikatuur waar te maken.
   Mijn punt is dat er ook in Urk een bekering kan komen omdat zij niet beter zijn dan degenen buiten de Biblebelt. Sluit uw ogen niet voor feiten.
   Verder was de kracht van Jezus prediking niet dat hij uitgebreid theologische verhandelingen hield over normen en waarden zoals de farizeeën en schriftgeleerden, maar dat hij het geloof praktisch maakte. De mooie taak aan ons om zijn voorbeeld te volgen.
   “Ga dan heen en maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen…
   Jezus was zelf besneden en gedoopt (hij verwierp door zijn doop zijn besnijdenis niet) en zelfs de Schriftgeleerden kwamen bij Johannes om gedoopt te worden nadat zij als acht dagen oude baby de besnijdenis kregen zodat zij de toekomende toorn ontvlieden konden. Het zou wat zijn als alle religieuze mensen het voorbeeld van de schriftgeleerden hierin gingen volgen.

 18. Arnold ik weet niet hoe jij op de gedachten komt dat de een idee is van de batisten ik ben het al zon tien jaar echter daar heb ik het niet gehoord ,en jij beweerd een idee van baptisten !!! vraag me af hoe je daar aan deze gedachten komt !!!!,en ik weet niet hoe je het anders moet omschrijven als een vervangingsleer Doop in plaats van de besnijdenis de sjabbat naar de zondag de pasen niet meer gelijk met het bijbels joods pasen !!!!
  en dan het doopformulier door de doop komen we in het verbond ,Hoewel in Romeinen 9- vers staat voor Israel zijn de beloften en verbonden !!!
  als dit geen vervangingsleer is weet ik het echt niet meer !!!! , en Arold je heb best gelijk als je geen enkele gereformeerde theologie kent die de kerk als vervanging van Israel ziet, maar jammer genoeg zit de leer nog vol met vervangings theologie

 19. Stevige reacties moeten kunnen, maar ik heb zojuist een paar reacties niet toegelaten. Dat is niet mijn gewoonte, maar er zijn grenzen. Die liggen bij scheldpartijen en bij het openlijk iemands zielenheil in twijfel trekken (dat van mij of dat van anderen). Dus als u wel een reactie tikte, maar die hier niet terugvindt, rest mij u een gezegende Kerst toe te wensen!
  — edit: nog een kleine aanvullende hint: als u iets met ‘farizeeër’, ‘wee u’ of iets dergelijks kwijt wilt: velen gingen u voor en hun comments haalden het niet.—

 20. Jammer dat er soms dingen geschreven worden die meer verwijdering dan toenadering veroorzaken. Ik heb veel respect voor broeder Arnold om op deze manier de discussie aan te gaan over de doop. M.i. zit in deze discussies altijd een stuk ongelijkheid. Het is het simpele aanhalen van Bijbel teksten tegenover een meer complexe verbondstheologie. Het gaat vaak op verjaardagen zo, de baptisten kunnen zich meestal goed verdedigen, de reformatoren staan vaak met een “mond vol tanden”. Zij komen niet verder dan het verwijzen naar een boekje van een of andere dominee. Om mijn moeder eens plezier te doen heb ik eens een brief geschreven naar Ds. v.B. over de uitleg van de doop. Ik kreeg een brief terug, met een boekje met een preek van Prof. V. daarin zou het me wel duidelijk worden. Helaas, ik vond in dit boekje niets over de verdediging van de baby doop! Dit is vrij algemeen. Maar ook wel begrijpelijk, dominees hebben er niet altijd trek in om de hele verbondstheologie, voor de zo veelste maal uit te leggen, terwijl de persoon al een beslissing heeft genomen.
  Hoeveel ouderlingen van de CGK kunnen een uitleg geven over de verbondstheologie?
  Maar eerlijk is eerlijk dit betekent natuurlijk niet dat daarom de baptisten het gelijk aan hun zijde hebben. Een eerlijke objectieve studie over de doop juich ik toe, maar dat lijkt me erg moeilijk. Jammer dat ik af en toe exCGK personen tegen kom die zeggen wedergeboren te zijn omdat ze “het” nu gevonden hebben, ze hebben geen goed woord over, voor de CGK. Dat doet mij dan pijn, want ik ben in deze kerk tot geloof gekomen en dat zijn er, God zij dank, nog vele met mij. Ik pleit er niet voor om beide standpunten over de doop in één kerk onder te brengen, want dat geeft praktische bezwaren. Maar wel dat we met respect met elkaar omgaan. Zo heb ik wel eens in het evangelisatie werk mensen door verwezen naar de CGK omdat ik meende dat men daar, vanwege hun achtergrond, beter in paste.

 21. Als we elkaar nu eens lekker vrij laten hierin. De één voelt zich thuis bij de oud Gereformeerden, de ander bij de baptisten.
  Wie zijn wij om daar iets van te vinden? Geloven is een persoonlijke zaak.
  Op Urk zijn al tientallen kerkverbanden en wat maakt het uit of daar nog tien bijkomen? Laten we ons liever druk maken om de grootste bedreiging van de wereldvrede; de islam. Durven we daarover ook zo onze mening te geven?

 22. Ik persoonlijk denk dat God zich diep beledigd voelt nu. om het feit dat kerkrichtingen/verbanden zo door de slijk worden gehaald! Misschien hebben jullie al eerder mijn reactie gelezen op Facebook op het stuk wat ds. Uitslag had geplaatst. Daar stelde ik de vraag: Is dit wat God zou willen, om zulke uitingen te doen op medegelovigen, of zijn daar geen broeders en zusters van jullie? Kan dat niet? Ik ga persoonlijk ga hier niks meer over zeggen maar de Bijbel zegt wel degelijk hier dingen over:
  1. d.s Huijgen ik ga ervan uit dat u God kent? Waar zijn die vruchten van Gods Geest dan? zoals: liefde voor je naaste, respect en ga zo maar door.
  Ik weet dat deze reactie door u gelezen zal worden voordat hij geplaatst zal worden, Ik heb dit bericht 2x overgelezen en meerdere mensen mij en hebben niks aan beledigende conclusies kunnen vinden dus verwacht ik dat deze reactie gewoon geplaatst gaat worden.

 23. Tja als je al meer als 12 jaar ofzo word gedrild in een LEER heb je ook best kans dat je zo begint te praten! Alleen de Geest van God zal ons Leren als we door de liefde wandelen! En die liefde zal ons recht doen profeteren! Want dan is het de Geest zelf die ons ZIJN wegen laat zien! Wij hebben hier allen schuld aan dat er zoveel partijen zijn! Ik hoop dan ook dat broeder Arnold en ikzelf hier diep voor in de schuld komen! En GOD laten spreken wat de rechte zin is van samenkomen! Dat heeft geen kerknaam of theoloog nodig nee daar leert de GEEST ons zelf wat de rechte zin en mening is van het dopen en samenkomen en van Israël en wat dan ook! 1 korinthe 12 13 en 14 kunnen we lezen hoe GoD het wil dat wij samenkomen! En in Romeinen 9 10 en 11 kunnen we lezen over de toekomst van Israël! God heeft zijn volk niet verstoten! Er ligt nog een heerlijke toekomst voor hen!dat deel wat GOd zelf heeft uitverkoren! Tja en over dopen http://www.bertvantwillert.nl/BertvanTwillert/Bijbelstudies/1331498468503.mp3
  Er staan er 2 luister die eens en laat alles van u zelf achter! en kijk niet door je eigen gemaakte visie bril maar laat het woord spreken!
  Mvg Hendrik Jacob

 24. De nieuwe stroming komt de kerk redden.
  Tenminste dat proef ik in de reacties.
  Puur remonstrants. Die maken zich zorgen
  om hun kerken
  Zeker moeten wij ook zorgen. .maar niet
  bezorgen.
  Gods is en blijft de Koning van Zijn Kerk.
  Die zal voorzien….Wij niet.Gelukkig niet.

 25. 4 pijnpunten wat mij betreft n.a.v. artikel RD en column. 1. Waarom zo benauwd reageren op een nieuwe gemeente? Hoe meer kerken in ons land, hoe beter toch (uiteraard mits deze bijbelgetrouw willen zijn!)? De NT-gemeenten splitsten zich bij te grote aantallen ook in vele kleine gemeenten op. Het aantal kerken/gemeenten hoeft echt geen probleem te zijn. Als we elkaar (wederzijds!) maar niet gaan bestrijden. Dat gebeurt nu wel helaas. Jammer. Angst dat schapen naar een andere stal gaan? Als ze verbonden zijn aan de Grote Opperherder zal Hij wel voor zijn schapen zorgen. Er is toch maar 1 Lichaam van Christus? 2. Is broeder Huijgen (docent/theoloog!) vergeten dat de CGK ook ooit een eigen filiaal begonnen zijn in ons land (1834/1869). Ook op Urk is dat een keer begonnen. Waarom was dat toen wel gerechtvaardigd en nu niet als men om des gewetens wil deze keuze maakt? Ok, het is even geleden, maar het zijn wel de feiten. Is het dan eerlijk om dit als argument vandaag te gebruiken? Het komt bij mij niet geloofwaardig over dat br. Huijgen als leider en lid van een afgescheiden kerkverband dit verwijt doet t.a.v. refobaptisten op Urk. En waar was zijn geluid toen er nieuwe HHK-kerken werden gesticht en nieuwe Ger.Gem filialen werden geopend in bestaande bijbelbelt gemeenten? 3. Br. Huigen. Een eerlijke vraag: Wat is uw alternatief voor iemand die lid is van een traditionele kerk en wel van harte achter de reformatorische soteriologie en christologie wil staan, maar een andere kijk heeft op de ecclesiologie. Wat moet iemand in Nederland die (net als honderden miljoenen anderen wereldwijd!!!!) een andere gemeentevisie en daaruit voortvloeiend een andere doopopvatting heeft (dat kan toch?) maar zich wel verbonden voelt met de Sola’s van de Reformatie. Als je niet meer de eigen gemeente kan en mag dienen vanwege je andere kijk op deze dingen. Wat heeft u voor alternatief voor deze brs/zrs? Passief blijven in de bestaande gemeente of actief verder gaan (en de bestaande gemeente dus verder met rust laten) met dienen in een andere gemeente? 4. Vervolgens doet br. Huijgen een aanname dat bij de nieuwe gemeente op Urk in vergelijking met de baptisten wereldwijd niet echt evangelisatie- en zendingsdrang te bespeuren is. Is dit niet een heel goedkoop en merkwaardig argument? Hoe bestaat het dat dit nu al gezegd/beoordeeld kan worden. Hoe lang is deze gemeente actief? Nog maar koud 1 maand. Hoe lang heeft de CGK er niet over gedaan om missionair gezien een beetje in beweging te komen? We mogen dankbaar zijn voor alle initiatieven, maar dat is ook pas iets wat de laatste jaren flink op de agenda is komen te staan. Wie zegt dat die nieuwe gemeente op Urk niet van plan is om mensen uit te zenden naar andere gebieden in ons land/Europa? Nogmaals: behoorlijk voorbarig en goedkoop argument!

 26. Typische reacties zijn. Huijgen je moet geen commentaar leveren want :
  of er is iets met de persoon/gedrag van Huijgen aan de hand
  of er is iets eerder met de CGK gebeurd wat niet klopt …
  of zou je niet eens eerst bij jezelf nagaan voordat…
  Maar dan mag niemand meer commentaar leveren want we zijn allen hier aan onderworpen.
  Mijn inziens is een kritische opmerking wel op zijn plaats.
  Want we gaan dan voorbij aan het feit dat er nooit een argument kan zijn om een nieuwe kerk te stichten tenzij dat het ware evangelie er niet meer verkondigd wordt, de sacramenten niet worden bediend en de tucht wordt gehandhaafd. Dit is een belijden van alle tijden.
  Of gaan we daar van afwijken?
  De Bijbel kan zonder het sacrament van de doop, de doop kan niet zonder de Bijbel. Met een gedoopt voorhoofd/onderdompeling of wat voor doop dan ook kunnen we de hemel niet in. Met een ‚nieuw hart komen we in de hemel, gedoopt of niet.
  Dus een kritisch geluid op het stichten van een nieuwe kerk is terecht als het om het enkele feit van de doop gaat.

 27. Enig huiswerk van deze theoloog had kunnen opleveren dat de groep is ontstaan vanuit een Baptistengemeente uit een buurgemeente, waarin men toch de reformatorische principes/beleving wat miste en daarom nu deze gemeente wil starten. Wat dat betreft is het juist een aanvulling en dicht deze gemeente het gat dat (zeker op het kerkelijke Urk) dwars door vele families/vriendschappen/relaties loopt vanwege het evangelisch óf reformatorische sausje. Ook hopen ze hiermee de kerkelijke betrokkenheid te vergroten op Urk, omdat er dan niet vele auto’s naar Emmeloord hoeven af te rijden, maar men de gemeente op loopafstand heeft, wat volgens mij een groot kerkelijk goed is!
  Dat er meningsverschillen zijn over de doop wist men op Urk allang, daarvoor zijn ook al pinkster- en evangelische gemeenten. Natuurlijk draagt het stichten van weer een kerk niet direct bij aan het succesvol verspreiden van het evangelie (maar dat doet het wereldwijze zendingswerk ook niet altijd..). Daarvoor moeten soms ook wat gaten worden gedicht of wat conflicten overbrugd. Geef ze de kans aub.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.