Publicaties – breder publiek

 
Onderstaand publicaties voor een breder publiek. Meer wetenschappelijke publicaties vindt u via deze link.
Krantenartikelen
Wat meer Bonhoeffer graag‘, Reformatorisch Dagblad, 12 december 2015.
‘Juist Bijbel zelf geen vrijheid van exegese’, Nederlands Dagblad, 16 juni 2015, link
‘Staat moet zich niet bemoeien met keuze vaccineren’, met Bart Jan Spruyt, De Volkskrant, 18 juli 2013, 26; online als: ‘Waarom zouden burgers niet zelf beslissen of ze hun kinderen laten vaccineren?
Artikelen
‘Gehoorzaamheid en geloof. Dietrich Bonhoeffer over navolging’, in: Tom Hage e.a., Navolging. Drie inspirerende wegwijzers voor het christelijk leven (Apeldoorn: De Banier, 2015), 63-108.
‘Nehemia’, in: M.J. Kater (red.), Tegenstrijdige verlangens. Een andere kijk op secularisatie (Apeldoorn: De Banier, 2015), 47-53.
‘Bidden volgens de Heidelbergse Catechismus’, De Wekker, 25-9-2015
‘Een groot licht’, Meditatie in Reformatorisch Dagblad, 28-12-2014.
‘Hij is het, Die ons Zijne vriendschap biedt. Bijbelstudie’, in: Zicht. Tijdschrift voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij 40 (2014/3), 2-4.
‘Eenzaam of verbonden? Enkele Bijbelse lijnen rond individualiteit en gemeenschap’, in: W. Visscher e.a., Dat voel ik toch anders. Individualisering de gereformeerde gezindte (Apeldoorn: De Banier, 2014), 41-56.
‘ “Die wichtigste Gestalt der Dankbarkeit”. Das Gebet im Heidelberger Katechismus’, in Reformation Heute 2013/2, 37-42.
‘De theologie van de Heidelbergse Catechismus’, in: F. van der Pol, W. van Vlastuin (red.), Leven met de Heidelbergse Catechismus. 450 jaar omgang met het troostboek (Gouda: Driestar Educatief, 2013), 52-69.
‘De dominee als catecheet’, Kerkblad voor het Noorden 61/36 (6 sept. 2013), 5.
‘The Theology of the Heidelberg Catechism’, in Lux Mundi 32/2 (2013), 40-43.
‘De Heidelbergse Catechismus vandaag’, in TUA INzicht 17/2 (2013), 5-11.
‘De Heidelbergse Catechismus vandaag’, in Nader Bekeken 20/3 (2013), 73-77.
‘Stil tot God’, in De Wekker 121/23 (9 nov. 2012), 8-9.
‘Om al uw tekens te verstaan. Wat Calvijns accommodatietheorie ons nut in de 21e eeuw’, in Wapenveld 61/6 (2011), 17-24.
“Christen op Twitter.” In: Caroline Quint e.a. (red.), Nothing Personal. Van verkenning van jezelf tot verbinding met de ander, Lustrumbundel Sola Scriptura, [z.p.], 2011, 54-59.
“Handboek Catechismus in de maak. Refo500-stuurgroep coördineert allerlei herdenkingsactiviteiten.” Protestants Nederland 77 (2011), 182-184.
Preken
‘Wat er in je hart leeft’, Uit de Levensbron 83 (2014), 257-265.
Recensies
“Nieuwe biografie van Bonhoeffer: mens van vlees en bloed en levensgenieter.” Friesch Dagblad 26-11-2015, n.a.v. Charles Marsh, Licht in het duister
“Een Bonhoeffer van vlees en bloed.” Refdag 19-10-2015, n.a.v. Charles Marsh, Licht in het duister
“De enige houvast in leven en sterven.” Refdag 12-1-2015, n.a.v. R. van Kooten, Jij bent gedoopt! Want God sloot je als kind niet uit
“Nichols annexeert Bonhoeffer als ‘evangelical.'” Refdag 3-10-2013, n.a.v. Stephen J. Nichols, Bonhoeffer on the Christian Life. From the Cross, For the World
“Systematische theologie van Gerald Bray laat te wensen over.” Refdag 3-11-2012, n.a.v. Gerald Bray, God is Love. A Biblical and Systematic Theology.
“Gereformeerd zijn.” Refdag 22-5-2012, n.a.v. J. Hoek, Gereformeerde Spiritualiteit. Een actuele bezinning.
“Knap maar gekleurd overzicht van de historische theologie.” Refdag 8-10-2011, n.a.v. Gregg R. Allison, Historical Theology.
Columns 
‘Vrede op aarde’, Refdag 20-12-2011
‘Inzameling van gaven’, Refdag 6-12-2011
‘Kastijding in context’, Refdag 22-11-2011
‘Guido maakt wegwijs’, Refdag 1-11-2011
‘Zwart pak’, Refdag 18-10-2011
‘Paus’, Refdag 4-10-2011
‘Nog’, Refdag 13-9-2011
‘Niet geven’, Refdag 30-8-2011