Publicaties

Onderstaand de meer wetenschappelijke publicaties. Publicaties voor een breder publiek vindt u via deze link.
Boeken
The Spirituality of the Heidelberg Catechism. Papers of the International Congress on the Heidelberg Catechism Held in Apeldoorn 2013. Ed. Arnold Huijgen. Refo500 Academic Studies 24. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015.
website - handboek_heidelbergse_catechismus_isbn_9789043519748_1_1358304601
Handbuch Heidelberger Katechismus. Ed. Arnold Huijgen, John V. Fesko, Aleida Siller. Gütersloh: Gütersloher Verlaghaus, 2014.

website - handboek_heidelbergse_catechismus_isbn_9789043519748_1_1358304601
Handboek Heidelbergse Catechismus. Ed. Arnold Huijgen, John V. Fesko, Aleida Siller. Utrecht: Kok, 2013.
Divine Accommodation in John Calvin’s Theology. Analysis and Assessment. Reformed Historical Theology 16. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011.
A. Baars, G.C. den Hertog, A. Huijgen en H.G.L. Peels (eds.),
Charis. Theologische opstellen, aangeboden aan prof.dr. J.W. Maris bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, Heerenveen: Groen, 2008.
Artikelen 
‘Bonhoeffer en de Bijbel. Enkele waardevolle aspecten van Bonhoeffers bijbelgebruik voor gereformeerde theologie vandaag’, in: Weergaloze kennis. Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk aangeboden aan prof. dr. Barend Kamphuis, ed. Ad de Bruijne e.a. (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015), 166-175.
‘”God heeft Hem tot Kurios en Christus gemaakt”. Systematische theologie en de exegese van Handelingen 2:36’, in: Acta. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. T.M. Hofman als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, ed. G.C. den Hertog e.a. (Heerenveen: Jongbloed, 2015), 91-105.
‘”Want deze God is onze God?” Systematisch-theologische perspectieven op God en geweld’, Theologia Reformata 57 (2014), 352-362.
‘Das Gebet im Heidelberger Katechismus’, in: Handbuch Heidelberger Katechismus, 275-283.
‘Die Bedeutung des Heidelberger Katechismus’, in: Handbuch Heidelberger Katechismus, 347-355.
‘Geestdrift voor het zijn. Enkele aspecten uit het opstel “Structuurverschillen tussen het christologische en het pneumatologische gezichtspunt” van A.A. van Ruler’, in G.C. den Hertog e.a. (eds.), Triniteit en kerk. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. A. Baars als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (Heerenveen: Jongbloed, 2014), 146-162.
‘Divine Accommodation in Calvin: Myth and Reality.’ In The Myth of the Reformation, ed. Peter Opitz (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013), 248-259.
‘Openbaring als accommodatie bij Calvijn,’ in: Calvijn gewikt en gewogen. De relevantie van Calvijns theologie voor de 21e eeuw, ed. William den Boer, Apeldoornse Studies 60 (Apeldoorn: TUA, 2013), 17-24.
‘Het gebed in de Heidelbergse Catechismus’, in: Handboek Heidelbergse Catechismus, ed. Arnold Huijgen, John V. Fesko, Aleida Siller (Utrecht: Kok, 2013), 303-311.
‘De relevantie van de Heidelbergse Catechismus’, in: Handboek Heidelbergse Catechismus, ed. Arnold Huijgen, John V. Fesko, Aleida Siller (Utrecht: Kok, 2013), 383-392.
‘Wat heet onfeilbaar? De belijdenis aangaande de Schrift in de Nederlandse Geloofsbelijdenis.’ In: Geloofstaal trekt haar spoor. 450 jaar Nederlandse Geloofsbelijdenis, ed. Frank van der Pol (Utrecht: Kok, 2012), 107-125.
‘Calvijns accommodatietheorie en de huidige theologie: Problemen en perspectieven.’ Nederlands Theologisch Tijdschrift 66 (2012) 17-32.
‘The Dynamic Character of Accommodated Revelation: The Metaphors of the Ladder and the Pilgrim’s Way.’ In Calvinus Clarissimus Theologus. Papers of the Tenth International Congress on Calvin Research, ed. Herman J. Selderhuis, RHT 18, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, 326-336.
‘Calvin’s Hermeneutic of Divine Concessions in Old Testament Legislation.’ In Calvin Studies. (congresbundel van Calvin Colloquium Due West SC, USA, 2010). (te verschijnen).
‘Zwijgen voor het Woord. De functie van het zwijgen voor het kennen van God volgens Dietrich Bonhoeffer,’ in G.C. den Hertog (ed.), Stil tot God. Opstellen rond een verwaarloosd theologisch thema, Apeldoornse Studies 57, Apeldoorn: TU, 2011, 53-67.
‘Calvijns genormeerde flexibiliteit.’ In E.A. de Boer & P. van de Breevaart (eds.), De onbekende Calvijn. Een veelkleurig portret, Kampen: Kok, 2010, 95-106.
‘Divine Accommodation and the Reality of Human Knowledge of God: The Example of Calvin’s Commentary on the Moses Theophany (Exodus 33-34)’, in: Herman J. Selderhuis (ed.), Calvin: Saint or Sinner?,  SMHR 51, Tübingen: Mohr, 2010, 161-172.
‘Calvin and Prayer,’ in: Lux Mundi 28/4 (2009): 94-97.
‘Calvijns genormeerde flexibiliteit. Accommodatie van God en mensen volgens de “onbekende” Calvijn’, in: Protestants Nederland 75/2 (2009): 3-7.
‘Calvin’s Reception in the Nineteenth Century.’ Herman J. Selderhuis (ed.), Calvin Handbook, Grand Rapids: Eerdmans, 2009, 486-496.
‘Calvijnreceptie in de negentiende eeuw’, in: Herman J. Selderhuis (red.), Calvijn Handboek, Kampen: Kok, 2008, 538-548.
‘Calvinrezeption im 19. Jahrhundert’, in: Herman J. Selderhuis (ed.), Calvin Handbuch, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, 480-490.
‘Divine accommodation and divine transcendence in John Calvin’s theology’, in: H.J. Selderhuis (ed.), Calvinus sacrorum literarum interpres. Papers of the Internation Congress on Calvin Research, Reformed Historical Theology 5, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, 119-130.
‘Wees jezelf. Heiliging volgens Rick Warren’, in: A. Baars, G.C. den Hertog, A. Huijgen en H.G.L. Peels (eds.), Charis. Theologische opstellen, aangeboden aan prof.dr. J.W. Maris bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, Heerenveen: Groen, 2008, 113-124.
‘Bibliografie J.W. Maris’, in: A. Baars, G.C. den Hertog, A. Huijgen en H.G.L. Peels (eds.), Charis. Theologische opstellen, aangeboden aan prof.dr. J.W. Maris bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, Heerenveen: Groen, 2008, 277-295.
Recensies
John V. Fesko, Beyond Calvin. Union With Christ and Justification in Early Modern Reformed Theology (1517-1700), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, Journal of Reformed Theology 8 (2014), 316-318.
Emidio Campi, Peter Opitz, Konrad Schmid (eds.), Johannes Calvin und die kulturelle Prägekraft des Protestantismus, Zürcher Hochschulforum 46 (Zürich: TVZ, 2012), http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/type=rezbuecher&id=20224
Jean Calvin, Sermones, Plusieurs sermons de Jean Calvin, [Calvini Opera Recognita (COR) V, Sermones, vol VIII], ed. W.H.Th. Moehn, Librarie Droz, Genève 2011, lxxxix, 342 p., € 65,50 (ISBN 9782600015134), Theologia Reformata 55 (2012), 207-208.
Willem J. van Asselt, J. Martin Bac, and Roelf T. te Velde, Reformed Thought on Freedom. The Concept of Free Choice in Early Modern Reformed Theology, Baker Academic, Grand Rapids Michigan 2010, 261 p., $ 29,99 (ISBN ­9780801035210­), Theologia Reformata 55 (2012), 212-213.
Joseph Ratzinger / Benedictus XVI, Jezus van Nazareth. Deel II. Van de intocht in Jeruzalem tot de opstanding, Tielt: Lannoo, 2011, € 29,99 (ISBN 9789020992472), Theologia Reformata 55 (2012), 217-218.
Maarten Wisse, Marcel Sarot, Willemien Otten, Scholasticism Reformed. Essays in Honour of Willem J. van Asselt, Studies in Theology and Religion 14, Leiden: Brill, 2010, 390 pp., € 130 / $ 185, Theologische Literaturzeitung 137 (2012), 207-208.
Matthieu Arnold (Hg.), Jean Calvin: les années strasbourgeoises (1538-1541), Actes du colloque de Strasbourg (8-9 octrobre 2009) à l’occasion du 500e anniversaire de la naissance du Réformateur, Écriture et Société, Strasbourg: Presses Universitaires 2010, Zeitschrift für Kirchengeschichte 122 (2011), 374-375.
Christoph Strohm, Johannes Calvin, Leben und Werk des Reformators, München 2009. 128 S, 5 Abb. Paperback ISBN 9-783406-562693, Zeitschrift für Kirchengeschichte 122 (2011), 397-398.
J. Todd Billings, Calvin, Participation, and the Gift. The Activity of Believers in Union with Christ, Oxford UP, 2007, Radix 34/4 (2008), 324-326.
Jörg Lauster, Prinzip und Methode. Die Transformation des protestantischen Schriftprinzips durch die historische Kritik von Schleiermacher bis zur Gegenwart, Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie 46 (Tübingen: Mohr Siebeck 2004), Sixteenth Century Journal 38/1 (2007) 264­-265.
Arjan Markus, Beyond Finitude. God’s Transcendence and The Meaning of Life, Contributions to Philosophical Theology 11 (Frankfurt a.M.: Peter Lang 2004), Theologia Reformata 48 (2005) 357-358.