Paus en Pavlov

Mijn column in het Reformatorisch Dagblad van 2 april 2013.
Wacht een dag of drie nadat er iets over de paus in de krant heeft gestaan, en jawel: de automatische reactie. De paus wordt antichrist genoemd. Want, zo wordt er steevast aan toegevoegd, dat vonden de reformatoren ook.

Bijna leek het bij de verkiezing van Franciscus anders te gaan. Toch was daar was het opinie-artikel van vijf afgescheiden predikanten, verontrust omdat er zo ‘neutraal’ over de paus geschreven werd en hij niet consequent als de antichrist werd afgeschilderd. Hebben protestanten niet veel onder de paus te lijden gehad? Nu, dan moest er niet zo veel aandacht zijn voor de paus!
Merkwaardig. Niet alleen is het paradoxaal om een artikel te schrijven om te benadrukken dat iets géén aandacht moet krijgen. Maar hoe billijk is het om een ambtsdrager af te rekenen op wat verre voorgangers honderden jaren eerder hebben gedaan? Wij voelen ons toch ook niet persoonlijk of ambtelijk verantwoordelijk voor het lot van de rooms-katholieke martelaren van Gorcum, die door de watergeuzen werden gedood? En waarom dan niet terug naar de vroege pausen, die ook tot ónze geschiedenis behoren?
Het nare van deze pavlovreactie is dat de nieuwe bisschop van Rome niet meer op zijn merites beoordeeld kan worden. Als zogenaamde antichrist is hij immers al afgeschreven. Alsof  het zestiende-eeuwse Rome geheel gelijk is aan Rome nu. De Reformatie toen is toch verschillend van reformatorischen nu, getuige alleen al de bonte variëteit van afscheidingen waartoe de vijf predikanten behoren. Kan dan een oordeel van vijfhonderd jaar oud zo op de huidige tijd geplakt worden? En hopelijk hebben we geleerd om wat minder snel te oordelen en ons iets meer in de zaak te verdiepen voor we grote woorden spreken.
Veel mensen vinden Franciscus’ eenvoud en afzien van luxe aansprekend. Bovendien belichaamt hij de verschuiving van het zwaartepunt van de christelijke kerk naar het zuidelijk halfrond. Bij alle terechte kritiek op Rome hebben die punten ons ook iets te zeggen hebben. De nazaten van de vervolgde protestanten hebben het immers in materieel opzicht beter dan veel roomse heersers uit de zestiende eeuw. Heilzaam, zo’n accent op eenvoud. En zou het veel traditionele discussies in refokring niet in een ander perspectief plaatsen als we beseffen dat de wereldkerk voor het overgrote merendeel in het Zuiden te vinden is?
Pasen betekent dat God in Christus de toekomst open doet, en dat er verrassend licht valt over onszelf, de ander en de wereld. De dood is geen automatisme meer, evenmin als de zonde. Dat geeft openheid en moed voor wat God doet in deze wereld. Pasen is een betere gids dan Pavlov.

6 gedachten over “Paus en Pavlov”

 1. Gods Zegen in het werk als dominee docent en vader.echtgenoot…… niet wat wij willen horen of zien maar Gods wil geschieden

 2. Beste Arnold, ik ben het niet helemaal met je eens. Wat de martelaren van Gorcum betreft, dat lijkt mij een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, die ik wel degelijk als pijnlijk ervaar en waar ik me in verbondenheid met het protestantse voorgeslacht wel degelijk verantwoordelijk voor voel. Ik vind dat je dit te gemakkelijk wegschuift.
  Verder ben ik het helemaal met je eens dat de Paus mooie woorden spreekt bijvoorbeeld over eenvoud en armoede. En dat zijn zeker dingen waar wij als gereformeerde gezindte maar eens goed naar moeten luisteren.
  Ik had er zelf niet aan gedacht, maar iemand op twitter reageerde een beetje sceptisch op de woorden van de Paus over armoede, hij gaf aan: Ik wacht nog even af tot de RKK haar kunstschatten en de Sint Pieter gaat veilen. Daar zit ook wel iets in dacht ik.

 3. We zullen de huidige paus op de tegenwoordige daden moeten beoordelen. Wanneer hij zich heilige vader laat noemen gaat dat tegen het woord van onze Christus die in
  Mat 23,9 toch duidelijk laat weten wie onze Vader is:
  En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.
  En in Joh 17,11
  En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.
  Mar 13,22
  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden.
  Wie, hier op aarde, kan iemand zalig en heilig verklaren?
  De verklaringen van de paus worden echter wel geloofd door zijn volgelingen.

 4. Niet helemaal met je eens. De paus wordt niet de antichrist genoemd omdat hij in het verleden zoveel ellende heeft veroorzaakt voor protestanten. Er is wel degelijk Bijbelse onderbouwing voor. De Bijbel spreekt van vele antichristen, maar ook van een grote antichrist. De Bijbel geeft bepaalde kenmerken van hoe je die antichrist kunt herkennen. Er zijn genoeg boeken te vinden waar dit uitgelegd wordt, vooral in het engels want helaas hebben Nederlandse protestanten voor het merendeel deze kennis verloren. Zie bijvoorbeeld:
  http://www.historicism.net/readingmaterials/thepapacy.pdf

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.