Hoe deel ik mijn bibliotheek in?

Gisteren na college was er een student die mij om advies vroeg, hoe zijn bibliotheek in te richten: orden je alles enkel op alfabet, of breng je ook categorieën aan? Direct mengden anderen zich in het gesprek. Conclusie: het hangt er vooral van af wat voor boeken je hebt.
Hoe ik mijn bibliotheek heb ingedeeld? Eerst commentaren, geordend op OT / NT, maar wel per serie bij elkaar, en dus niet op bijbelboek. Dat laatste lijkt wel handig, maar is het niet als een commentaarband meerdere bijbelboeken behandelt. Bovendien geeft het een wat onrustig beeld in je boekenkast – hoe goed of slecht je daartegen kunt, zegt ook weer veel over jezelf en is voer voor psychologen.
Maar goed: na de commentaren komen respectievelijk de afdelingen Oude Testament (niet zijnde commentaren), Nieuwe Testament (niet zijnde commentaren), woordenboek (TWAT, ThWNT e.d.), homiletiek (inclusief Postillen), catechismus (want daar moet ook over gepreekt worden).
Dan komt mijn zwaktebod: er blijft nog heel, heel veel over. Twee categorieën moeten het doen: theologie vóór de 20e eeuw en theologie vanaf de 20e eeuw, of misschien is het wel: stichtelijk en kerkhistorisch werk enerzijds en modern systematisch-theologisch werk anderzijds. Die laatste typering past eigenlijk het beste.
Of de geachte student met mijn antwoord tevreden was? Eigenlijk ben ik veel meer benieuwd naar manieren waarop anderen hun boekenkast / bibliotheek indelen. Ik lees graag jullie reacties!

31 gedachten over “Hoe deel ik mijn bibliotheek in?”

 1. Ik ben begonnen met de rode banden, dan oranje, geel, groen, blauw en paars.
  But seriously: Ik heb iets meer categorieën: Commentaren OT, commentaren NT, OT overig, NT overig, praktische theologie (homiletiek, inclusief HC, pastoraat, psychologie, gemeenteopbouw en liturgiek) kerkrecht, Israel, kerkgeschiedenis, een halve plank godsdienstwetenschappen, en dan een wand theologie van Augustinus tot en met van der Zwaag.

 2. Commentaren e.d. komt een heel eind overeen met jouw aanpak. Daarnaast heb ik nog een kast met algemene inleidende werkjes, zoals theologische en christelijke encyclopedieen, Bijbels van allerlei soort en maat en vervolgens alle woordenboeken op het OT resp. op het NT. Verder heb ik de volgende categorieen: archeologie/Bijbelse oudheidkunde; Israel/Jodendom; kerkgeschiedenis; dogmatiek/ethiek; ambt/kerk; pastoraat; sacramenten; spiritualiteit/liturgie; religies; filosofie; puriteinen; Catechismus; homiletiek/postilles/preken; overig; wereldliteratuur. Het werkt op zich wel, alleen is het soms lastig dat je van één auteur in drie of vier categorieen boeken hebt staan.

 3. Commentaren e.d. komt een heel eind overeen met jouw aanpak. Daarnaast heb ik nog een kast met algemene inleidende werkjes, zoals theologische en christelijke encyclopedieen, Bijbels van allerlei soort en maat en vervolgens alle woordenboeken op het OT resp. op het NT. Verder heb ik de volgende categorieen: archeologie/Bijbelse oudheidkunde; Israel/Jodendom; kerkgeschiedenis; dogmatiek/ethiek; ambt/kerk; pastoraat; sacramenten; spiritualiteit/liturgie; religies; filosofie; puriteinen; Catechismus; homiletiek/postilles/preken; overig; wereldliteratuur. Het werkt op zich wel, alleen is het soms lastig dat je van één auteur in drie of vier categorieen boeken hebt staan.

 4. Dit is nog eens een interessante discussie! Maar er is een prealabele vraag: kúnnen wij onze bibliotheek zo indelen zoals we zouden willen? Ik herinner me artikelen van Kees Fens waarin hij schrijft over chronisch ruimtetekort, onhandige muren, etc. waardoor hij zijn boeken niet kon neerzetten zoals hij eigenlijk wilde. En hij droomde eigenlijk alleen nog maar van een huis waarin dat wel kon.
  Een bibliotheek, en de indeling ervan, zegt waarschijnlijk veel over de eigenaar. Andreas Kinneging heeft zijn boeken in alfabetische volgorde staan (tijdloos dus), en was verbaasd en verontwaardigd toen hij zag dat ik een chronologische ordening aanhield. Dat getuigde toch wel van een rest historisme in mijn conservatieve geest.
  En zo is het bij mij inderdaad. Ik begin, langs één wand, met de klassieke oudheid en eindig met de negentiende eeuw. Dan een wand Réveil, ethische theologie en poëzie. Kolhbrugge is naar een andere wand verbannen, met het Anglicanisme en Doornenbal. Langs weer een andere wand staat Lewis, Aalders – Hengel – Klink, Pascal en de NHKerk (zaliger nagedachtenis). In de gang staan Churchill en een kast conservatisme, Op zolder staan de literatuur en de kinderboeken. In de huiskamer staan wat ‘mooie’ boeken, en de Engelse Brideshead-literatuur. Het blijft tobben dus.

  1. Kohlbrugge met Doornenbal aan de ene wand, Réveil en ethische theologie aan de andere wand. Medio tutissimus ibis…

 5. Dit is nog eens een interessante discussie! Maar er is een prealabele vraag: kúnnen wij onze bibliotheek zo indelen zoals we zouden willen? Ik herinner me artikelen van Kees Fens waarin hij schrijft over chronisch ruimtetekort, onhandige muren, etc. waardoor hij zijn boeken niet kon neerzetten zoals hij eigenlijk wilde. En hij droomde eigenlijk alleen nog maar van een huis waarin dat wel kon.
  Een bibliotheek, en de indeling ervan, zegt waarschijnlijk veel over de eigenaar. Andreas Kinneging heeft zijn boeken in alfabetische volgorde staan (tijdloos dus), en was verbaasd en verontwaardigd toen hij zag dat ik een chronologische ordening aanhield. Dat getuigde toch wel van een rest historisme in mijn conservatieve geest.
  En zo is het bij mij inderdaad. Ik begin, langs één wand, met de klassieke oudheid en eindig met de negentiende eeuw. Dan een wand Réveil, ethische theologie en poëzie. Kolhbrugge is naar een andere wand verbannen, met het Anglicanisme en Doornenbal. Langs weer een andere wand staat Lewis, Aalders – Hengel – Klink, Pascal en de NHKerk (zaliger nagedachtenis). In de gang staan Churchill en een kast conservatisme, Op zolder staan de literatuur en de kinderboeken. In de huiskamer staan wat ‘mooie’ boeken, en de Engelse Brideshead-literatuur. Het blijft tobben dus.

 6. Mijn bibliotheek heb ik als volgt ingedeeld:
  Commentaarseries – Losse commentaren en monografieën per Bijbelboek – Bijbelse archeologie/cultuur – Woordenboeken – Judaica – Israel – Systematische theologie / Dogmatieken – Catechismusverklaringen – Kerkrecht – Wereldgodsdiensten – Kerkgeschiedenis – Filosofie – Theologie voor 20e eeuw – Theologie vanaf 20e eeuw – Pastoraat algemeen – Monografieen over pastorale kwesties – Ethiek – Theodicee – Huwelijk – Geloofsopvoeding – Liturgiek – Sacramenten – Homiletiek – Postilles – Meditatiebundels.

 7. Mijn bibliotheek heb ik als volgt ingedeeld:
  Commentaarseries – Losse commentaren en monografieën per Bijbelboek – Bijbelse archeologie/cultuur – Woordenboeken – Judaica – Israel – Systematische theologie / Dogmatieken – Catechismusverklaringen – Kerkrecht – Wereldgodsdiensten – Kerkgeschiedenis – Filosofie – Theologie voor 20e eeuw – Theologie vanaf 20e eeuw – Pastoraat algemeen – Monografieen over pastorale kwesties – Ethiek – Theodicee – Huwelijk – Geloofsopvoeding – Liturgiek – Sacramenten – Homiletiek – Postilles – Meditatiebundels.

  1. Dat lijkt me niet zo moeilijk: scannen en in Evernote opslaan. Geweldig! En je zit niet met de kwestie of je ze op kleur wilt ordenen 😉

  1. Dat lijkt me niet zo moeilijk: scannen en in Evernote opslaan. Geweldig! En je zit niet met de kwestie of je ze op kleur wilt ordenen 😉

  1. Dat doe ik ook, de basisclassificatie hanteren. Al zou ik van mezelf niet beweren dat ik zo’n verzamelaar ben. Ik overweeg soms lang alle voors en tegens van het zoveelste boek over een onderwerp x voor ik besluit het al dan niet aan te schaffen. Overigens staan mijn boeken niet volgens de basisclassificatie in de kast, ze staan in vier categorieën (commentaren, meditatieve lectuur, bellettrie en studieboeken) en binnen die categorieën op bijbelboek (commentaren) dan wel hoogte (groot bij groot en klein bij klein – alle andere boeken). De basisclassificatie gebruik ik in de excel-bestanden waarin ik de titels van al mijn boeken op heb geslagen. Heel handig, ik kan heel snel zien op welke terreinen ik over (te) veel boeken beschik (dogmatiek) en op welke terreinen over (te) weinig (diakonaat).

 8. Wat ik natuurlijk in dit alles mis: diaconaat. Niet ieder moet de 2 1/2 kast zoals ik, maar een beetje gemeentepredikant moet zijn diaconie en diaconaal gezinde gemeente verder op weg kunnen helpen.

 9. Wat ik natuurlijk in dit alles mis: diaconaat. Niet ieder moet de 2 1/2 kast zoals ik, maar een beetje gemeentepredikant moet zijn diaconie en diaconaal gezinde gemeente verder op weg kunnen helpen.

 10. Bij mij is het commentaren O.T. en N.T. per serie aan een wand, een boekenkast vol met praktische theologie (incl. preekbundels) op alfabetische volgorde, een boekenkast kerkgeschiedenis van alle eeuwen op alfabetische volgorde, een boekenkast dogmatiek op alfabetische volgorde en O.T. en N.T. hebben ieder drie volle planken (dubbele rijen) op alfabetische volgorde. Op één plank staan filosofie en godsdienstwetenschap (met beide heb ik an sich niet zoveel). Bovenop de kasten staan dan nog een bijna complete C.O.T. en een T.W.N.T.
  Alles is heel overzichtelijk (:D) en te vinden door het Excel-bestand op mijn pc met alle boeken daarin genoteerd.

 11. Bij mij is het commentaren O.T. en N.T. per serie aan een wand, een boekenkast vol met praktische theologie (incl. preekbundels) op alfabetische volgorde, een boekenkast kerkgeschiedenis van alle eeuwen op alfabetische volgorde, een boekenkast dogmatiek op alfabetische volgorde en O.T. en N.T. hebben ieder drie volle planken (dubbele rijen) op alfabetische volgorde. Op één plank staan filosofie en godsdienstwetenschap (met beide heb ik an sich niet zoveel). Bovenop de kasten staan dan nog een bijna complete C.O.T. en een T.W.N.T.
  Alles is heel overzichtelijk (:D) en te vinden door het Excel-bestand op mijn pc met alle boeken daarin genoteerd.

 12. Veel herkenning. Ik mis nog de meters liedboeken en hymnologische en liturgische boeken. Een rij die in mijn geval almaar groeit… En dan moet ander spul wijken in mijn studeerkamer van 2 x 4 meter. Toch maar in dozen op zolder. Of op boekwinketjes… Selderhuis zei overigens altijd dat je eerst 25 jaar moest sparen, en pas dan mocht je weer wat wegdoen. In Hasselt is misschien meer ruimte…
  Hoe doen predikanten dat trouwens met preken of meditaties die ze willen kunnen terugvinden op het moment dat ze over een tekst preken? Ooit begon ik met een papieren tekstregister, later met een softwareprogramma. Maar voor je het weet ben je een paar uur per week aan het archiveren…
  Overigens kun je artikelen ook heel goed in ordners opbergen. Als je maar zorgt dat je ze invoert in een database waarin je kunt zoeken.

 13. Veel herkenning. Ik mis nog de meters liedboeken en hymnologische en liturgische boeken. Een rij die in mijn geval almaar groeit… En dan moet ander spul wijken in mijn studeerkamer van 2 x 4 meter. Toch maar in dozen op zolder. Of op boekwinketjes… Selderhuis zei overigens altijd dat je eerst 25 jaar moest sparen, en pas dan mocht je weer wat wegdoen. In Hasselt is misschien meer ruimte…
  Hoe doen predikanten dat trouwens met preken of meditaties die ze willen kunnen terugvinden op het moment dat ze over een tekst preken? Ooit begon ik met een papieren tekstregister, later met een softwareprogramma. Maar voor je het weet ben je een paar uur per week aan het archiveren…
  Overigens kun je artikelen ook heel goed in ordners opbergen. Als je maar zorgt dat je ze invoert in een database waarin je kunt zoeken.

 14. Interessante discussie en ook leerzaam. Ik orden mijn boeken, waarvan ik vermoed dat het er minder zijn dan de mensen boven mij, als volgt: In de kamer heb ik 3 secties met bovenaan theologie, daaronder geschiedenis/filosofie, daaronder literatuur(Engels, Duits, Nederlands). Daarnaast ook wat ‘mooie’ boeken. Op zolder staat de rest van de theologie inclusief commentaren, encyclopedieën, vakliteratuur(Onderwijs/Engels/Taalkunde/Grammatica) en de overige literatuur(Engels/Nederlands). Grofweg deel ik de secties in op auteur en probeer thematisch te groeperen. De talen houd ik wat literatuur betreft gescheiden. Voor geschiedenis, filosofie en theologie staat dat door elkaar. Op de slaapkamer heb ik een aparte kast voor gedichtenbundels en de boeken die ik momenteel aan het lezen ben.
  Ondanks dat ik meestal wel weet waar het allemaal staat heb ik voortdurend het gevoel dat ik de boeken moet herschikken en het toch allemaal eens grondig aan moet pakken en definitief ‘goed’ neer moet zetten.

 15. Interessante discussie en ook leerzaam. Ik orden mijn boeken, waarvan ik vermoed dat het er minder zijn dan de mensen boven mij, als volgt: In de kamer heb ik 3 secties met bovenaan theologie, daaronder geschiedenis/filosofie, daaronder literatuur(Engels, Duits, Nederlands). Daarnaast ook wat ‘mooie’ boeken. Op zolder staat de rest van de theologie inclusief commentaren, encyclopedieën, vakliteratuur(Onderwijs/Engels/Taalkunde/Grammatica) en de overige literatuur(Engels/Nederlands). Grofweg deel ik de secties in op auteur en probeer thematisch te groeperen. De talen houd ik wat literatuur betreft gescheiden. Voor geschiedenis, filosofie en theologie staat dat door elkaar. Op de slaapkamer heb ik een aparte kast voor gedichtenbundels en de boeken die ik momenteel aan het lezen ben.
  Ondanks dat ik meestal wel weet waar het allemaal staat heb ik voortdurend het gevoel dat ik de boeken moet herschikken en het toch allemaal eens grondig aan moet pakken en definitief ‘goed’ neer moet zetten.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.