CV

Personalia
Geboren 1978 te Amersfoort. Gehuwd, vier kinderen.
Werkervaring
sept. 2022-heden
Hoogleraar dogmatiek, Protestantse Theologische Universiteit
jan. 2019-heden
Lid raad van toezicht Opella
jan. 2017-heden
Lid raad van toezicht Gereformeerde Scholengroep, Groningen. Per oktober 2021 voorzitter.
nov. 2016-sept. 2022
Hoogleraar systematische theologie, Theologische Universiteit Apeldoorn
jan. 2014-okt. 2016
Universitair hoofddocent systematische theologie, Theologische Universiteit Apeldoorn
2010-heden
Lid Raad van Toezicht Eleos, stichting gereformeerde geestelijke gezondheidszorg.
jan. 2008- dec. 2013
Universitair docent dogmatiek en symboliek, 0,4 fte, Theologische Universiteit Apeldoorn.
jun. 2007-dec. 2013
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Genemuiden (0,7 fte).
2004-2007
Assistent-in-opleiding/promovendus (promotiestudie: zie opleidingen).
Theologische Universiteit Apeldoorn.
2003-2007
Catecheet, Christelijke Gereformeerde Kerk Zeewolde, 0,2 fte.
2000-2004
Docent godsdienst en klassieke talen, tussen 0,2 en 0,3 fte
Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Uddel/Apeldoorn, vmbo-, havo- en vwo-klassen, onderbouw.
Opleidingen
2011 Promotie Divine Accommodation in John Calvin’s Theology. Analysis and Assessment (Theologische Universiteit Apeldoorn).
Promotores: Prof. dr. J.W. Maris, prof. dr. G.C. den Hertog; copromotor: prof. dr. C. van der Kooi.
1997-2004
Studie theologie, Theologische Universiteit Apeldoorn. Scriptie: “Familiaris notitia. Een systematisch-theologisch onderzoek naar het concept accommodatio bij Calvijn, vooral aan de hand van zijn Institutie.” C.l., februari 2004.
1991-1997
Gymnasium, GSG “Guido de Brès,” Amersfoort.
Functies
Columnist De Waarheidsvriend, uitgave van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland;
Voorzitter Opleidingscommissie Theologische Universiteit Apeldoorn (vanaf 2014);
Adjunct-programmaleider onderzoeksgroep BEST, Theologische universiteiten Kampen & Apeldoorn (vanaf 2014, lid van onderzoeksgroep vanaf 2004);
Lid van de Commissie Wetenschapsbeleid van de Theologische Universiteiten Kampen en Apeldoorn (vanaf 2014);
Voorzitter Universiteitsraad Theologische Universiteit Apeldoorn (2009-2013);
Secretaris van het presidium van het International Congress on Calvin Research (vanaf 2010);
Lid resonansgroep lectoraat christelijk leraarschap, Driestar Educatief, Gouda (2013-2015).